Last Match
Thai League 3
1 : 1
สมุทรปราการ vs พราม แบงค็อก
15.30 น. Sunday 27/2/2022
จังหวัดสมุทรปราการ(เคหะเมืองใหม่บางพลี)
Next Match

Samutprakan FC on Instagram

ฟอร์มการเล่น 2022

ป้อมปราการเซ็น MOU ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ สอนบอลเด็ก

28/8/2019

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ทำบันทึกข้อตกลง กับ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ สอนฟุตบอลเยาวชนผู้กระทำผิด เพื่อบำบัดฟื้นฟูให้เป็นคนดีสู่สังคม

ช่วงเช้าวันที่ 28 ส.ค. ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริม การฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเพื่อเด็ก และเยาวชน ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ กับ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ

โดยมีนายประยุทธ ไชยพิณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางศศิประภา กลิ่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ, นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

นางศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ หัวหน้าโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด กิจกรรมการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเพื่อเด็ก และเยาวชน ร่วมกับ นายพีรพัฒน์ ถานิตย์ ประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ และพงษ์สิริ ยะกัณฐะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสมุทรปราการเอฟซี ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนผู้กระทำความผิดให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ส่งเสริมโอกาสในด้านการกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน ทำให้เด็กและเยาวชนไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างปกติสุข และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานในอนาคตได้ทั้งนี้โครงการฯ จะมีขึ้นตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไป

 

Official Sponsors

สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ 555/395 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองฯ สมุทรปราการ 10270 ประเทศไทย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115556013411

Samutprakan Football Club 555/395, Village No. 5, Bang Muang, Mueang Samutprakan, Samutprakan 10270 Thailand
Tel 081-3434-777 Email admin@samutprakanfc.com

กลับสู่ด้านบนBack to the TopTerms of Service & Privacy PolicyColophon