Last Match
Friendly
1 : 4
สมุทรปราการ vs ม. เกษมบัณฑิต
15.30 น. Wednesday 08/1/2020
ศูนย์ฝึกฟุตบอล จ.สมุทรปราการ (หมู่บ้านมัณฑนา)
Next Match

Samutprakan FC on Instagram

ฟอร์มการเล่น 2019

ป้อมปราการเซ็น MOU ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ สอนบอลเด็ก

28/8/2019

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ทำบันทึกข้อตกลง กับ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ สอนฟุตบอลเยาวชนผู้กระทำผิด เพื่อบำบัดฟื้นฟูให้เป็นคนดีสู่สังคม

ช่วงเช้าวันที่ 28 ส.ค. ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริม การฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเพื่อเด็ก และเยาวชน ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ กับ สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ

โดยมีนายประยุทธ ไชยพิณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางศศิประภา กลิ่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ, นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

นางศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ หัวหน้าโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด กิจกรรมการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเพื่อเด็ก และเยาวชน ร่วมกับ นายพีรพัฒน์ ถานิตย์ ประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ และพงษ์สิริ ยะกัณฐะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสมุทรปราการเอฟซี ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนผู้กระทำความผิดให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ส่งเสริมโอกาสในด้านการกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน ทำให้เด็กและเยาวชนไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างปกติสุข และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานในอนาคตได้ทั้งนี้โครงการฯ จะมีขึ้นตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไป

 

Official Sponsors

สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ 26/1 ถ.เทศบาล 12 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115556013411

Samutprakan Football Club 26/1, Thetsaban 12 Rd, Paknam, Mueang Samutprakan, Samutprakan 10270 Thailand
Tel/Fax 02 702 9840 / 086 0610 666, 086 366 9191, 086 520 6602, 081 5566 111

Email admin@samutprakanfc.com GPS 13.59717, 100.60145

กลับสู่ด้านบนBack to the TopTerms of Service & Privacy PolicyColophon